Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí za člena Golf Clubu Bitozeves:

Členem  Golf Clubu Bitozeves se může stát fyzická či právnická osoba, která:

• souhlasí s posláním a cíli GCBIT, chce se na jejich naplňování podílet a souhlasí ze stanovami GCBIT a ČGF.

• uhradí vstupní poplatky do klubu a roční klubové poplatky

 

Kategorie členství:

Osobní – řádné – členství:

Je určeno pro fyzické osoby. Osobní členství je doživotní s nejvyšším stupněm služeb poskytovaných klubem. Řádné členství je převoditelné po předchozím písemném souhlasu výboru klubu pouze na rodinné příslušníky. Řádné členství je nepřenosné.

Vstupní poplatek s FEE – AKCE PRO rok 2020 :                 

Dospělí                   11 000,- Kč

Senior (M 62, Ž 60)  9 500,- Kč

Děti do 18 let           5 000,- Kč

Student do 26 let     6 000,- Kč

 

Roční členství  

poplatek                   2 500,- Kč

do 18 let                   1 000,- Kč 

student do 26 let      1 500,- Kč

Sleva 20% na denní FEE