Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí za člena Golf Clubu Bitozeves:

Členem  Golf Clubu Bitozeves se může stát fyzická či právnická osoba, která:

• souhlasí s posláním a cíli GCBIT, chce se na jejich naplňování podílet a souhlasí ze stanovami GCBIT a ČGF.

• uhradí vstupní poplatky do klubu a roční klubové poplatky

 

Kategorie členství:

Osobní – řádné – členství:

Je určeno pro fyzické osoby. Osobní členství je doživotní s nejvyšším stupněm služeb poskytovaných klubem. Řádné členství je převoditelné po předchozím písemném souhlasu výboru klubu pouze na rodinné příslušníky. Řádné členství je nepřenosné.

Vstupní poplatek : 8.000,- Kč

Roční členství

poplatek 1500,- Kč

Osobní – řádné – rodinné členství:

Stejné jako osobní členství. Zahrnuje 2 dospělé  členy rodiny (manžel, manželka, syn, dcera, bratr, sestra).

Vstupní poplatek  12.000,- Kč

Dočasné členství mládeže – děti, mládež do 18 let :

Vstupní poplatek   1.000,- Kč

Dočasné členství mládeže – studenti od 18 let do 26 let :

Vstupní poplatek   2.000,- Kč

Vstupní poplatek pro seniory – důchodce (muži nad 62 let a ženy nad 58 let) a hendikepované:

Vstupní poplatek   5.000,- Kč