MÍSTNÍ PRAVIDLA 2019

Hranice hřiště – Pravidlo 18 : bílé kolíky jamka č. 2, 3, 4.  Vnitřní hranice jamka č.2 zeď dvora údržby  a jamka č.3 na levé straně včetně ochranné sítě

Trestné oblasti – Pravidlo 17 : žluté kolíky jamka č. 5, 6, 8,  červené kolíky jamka č. 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Provizorní míč  : Jestliže hráč neví, zda je jeho míč v trestné oblasti na pravé straně jamky č.8, může hrát provizorní míč podle Pravidla 18.3a.

Bankry – Pravidlo 17: Všechny písečné oblasti, které jsou uhrabány, se považují za součást bankru.

Drop zóna Pravidlo 14.1:  na začátku ferveje  Jamky č. 6 (pokud nerozhodne soutěžní výbor jinak), platí pouze pro hru na jamce č.6

Oblast se zákazem hry – Pravidlo 16.1: Oblast vyznačená červenými kolíky s černou hlavou  mezi fervejemi jamky č.1 , č.2 , č.9 a č.3 je oblastí se zákazem hry a bere se jako abnormální stav hřiště. Hráč musí využít beztrestnou úlevu od překážení této oblasti se zákazem hry podle Pravidla 16.1f

Ochrana mladých stromků : Jestliže hráčův míč leží kdekoli na hřišti vyjma trestné oblasti a dotýká se samostatně  stojícího stromku do velikosti 2 holí nebo označeného modrou stuhou nebo takový stromek hráči překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí hráč využít úlevu podle Pravidla 16.1f.

Zásah Elektrického vedení  : Jestliže je známo nebo prakticky jisto, že hráčův míč zasáhl kabel elektrického vedení nebo sloup elektrického vedení, podpěry vedení či jiné pomocné kabely během hry na jamce č.2, č.6, č.7 rána se nepočítá. Hráč musí beztrestně hrát míč z místa, odkud hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6).

Nepohyblivé závady- Pravidlo 16 : Informační a reklamní tabule, lavičky, odpadkové koše, myčky golfových míčků, zavlažovací zařízení, posedy a krmelce,  všechny údržbové a zpevněné cesty  , púda v opravě označená modrými kolíky

 

Pohyblivé závady pravidlo 15: všechny kolíky označující vzdálenost od greenu,  označující trestné oblasti a půdu v opravě.

Distanční kolíky určují vzdálenost k přednímu okraji greenu: modrý kolík 50m , červená kolík 100m, žlutý kolík 150m, bílý kolík  200m.

Prosím dodržujte etiketu, tempo hry a vzájemně se respektujte.

Soutěžní výbor si vyhrazuje právo na omezenou dobu uplatnit Dočasná místní pravidla.