Herní etika

Společenská pravidla a etika

 • Čtete pravidla a nepodvádějte
 • Nevylepšujte si skóre ani polohu míče, nedropujte blíže k jamce
 • Neohrožujte, neomezujte a nezdržujte ostatní hráče a spoluhráče
 • Nekažte hru a pohodu ostatním, pomáhejte hledat míče spoluhráčů
 • Vhodně se oblečte
 • Pamatujte si, jakým míčem hrajete, nejlépe si každý označte, abyste rozeznali jeden od druhého
 • Nehrajte tréninkovými a zašlými míči a před úderem se ujistěte, že je míč Váš
 • Nesahejte na cizí míče a nesbírejte je, pokud by mohly být ve hře
 • Mějte vždy uhrazeny všechny poplatky a nesnažte se nikde hrát „na černo“
 • Nepohybujte se a nemluvte v blízkosti hráče, který se připravuje odehrát míč
 • Na odpališti neprovádějte ostré cvičné švihy, kterými byste mohli vyseknout řízek
 • Nestůjte před hráčem ve směru jeho úderu, ani na jamkovišti
 • Držte tempo s ostatními skupinami hráčů, pokud vidíte, že zdržujete, oželte ztracený míč, nehrajte z každé pozice nebo nedohrávejte za každou cenu každou jamku
 • Pokud je před Vámi volno a za Vámi rychlejší anebo méně početná skupina, nechte je předejít
 • Nikdy nehrajte, můžete-li před Vámi někoho zasáhnout
 • Varujte ohrožené hráče před možným zásahem či nebezpečím výkřikem „fore!“
 • Na ferveji vracejte zpět vyseknuté drny, používáte-li e-cart, zasypte poškozené místo pískem
 • V bunkru uhrabte po odehrání míče písek
 • Na greenu opravujte důlek po dopadu míčku
 • Na greenu nešlapte do dráhy patu ostatních spoluhráčů, odcházejte, až poslední dohraje

 

1.Hráč smí vstoupit na hřiště pokud splňuje tyto požadavky:
– před vstupem na hřiště se nahlásit v recepci
– předložit registraci členství v golfové asociaci a nahlásit svůj HCP
– dodržet Tee time daný recepcí
– musí splňovat podmínky vhodného oblečení:
-nežádoucí jsou modré jeans
-kovové spikes
-Pokud nebude hráč splňovat tyto podmínky, nebude recepcí vpuštěn do hry!

2.Hráč musí dodržovat golfovou etiku (zejména):

– zákaz cvičných švihů na odpalištích
– vypichování míst po dopadu míčků na greenech
– zákaz jízdy motorovými či ručními vozíky na odpaliště a greeny
– hrabání bunkerů po hře
– vracení drnů na fairway po hře
– dodržovat stanovený časový limit hry
– přísný zákaz používání mobilních telefonů při hře

3. Zákaz parkování mimo vyznačené parkovací plochy. Respektujte prosím vyhrazená parkoviště v areálu.

4. Přísný zákaz vodění zvířat, zejména psů na hřiště a do prostor restaurace.

5. Porušení výše uvedených ustanovení bude trestáno okamžitým ukončením hry!!