Členské poplatky

Členské poplatky na rok 2020

Udržovací poplatek

Hrací poplatek

 

Roční registrační poplatek

   
(při řádném členství)
 

Dospělý člen

2 500 Kč

 8 500 Kč

2 000 Kč

Děti  (do 18-ti let)

 Studenti  (do 26-ti let)

1 500 Kč

1 500 Kč

4 000 Kč

4 000 Kč

1 000 Kč

1 500 Kč

Senioři (muži na 62 let a ženy nad 60 let)

2 500 Kč

6 500 Kč

2 000 Kč

Rodinné (dva dospělí)

5 000 Kč

16 000 Kč

 

 

 

Udržovací poplatek opravňuje hráče k využití slevy 30% na green fee na hřiště. Pro děti do 18-ti let klubové tréninky na cvičných plochách v ceně.

Roční registrační poplatek obsahuje registraci v Golf Clubu Bitozeves, registraci v ČGF a slevu 20% na green fee na hřiště. 

 

Členské poplatky prosím uhraďte nejpozději do 30.1.2020 na účet č: 197496678/0600, nebo v hotovosti na recepci. 

V případě platby za více členů rodiny zadejte, prosím, platby jednotlivě za každého člena rodiny zvlášť, vždy s uvedením jeho registračního čísla ČGF. Velmi nám to pomůže při správné identifikaci plateb.

Pokud nebude poplatek zaplacen do tohoto data, bude provedena blokace na serveru ČGF – viz stanovy ČGF.

Odblokování bude provedeno až na základě uhrazení členských poplatků navýšených o administrační poplatek 200,-Kč za každého nezaplaceného člena. Zároveň již nebude možné využít zvýhodněného rodinného hracího poplatku.


Platby kartou nejsou možné.