inddoor

GolfBlaster 3D

poskytuje hráčům fantastický pocit ze hry, díky dokonalému trojrozměrnému zobrazení golfových hřišť.

Dovoluje hráčům užít si každý aspekt golfové hry a to v interiérových podmínkách, kde je hra golfu nezávislá od vnějšího počasí. Golfová pravidla platí při hře na trenažéru v plném rozsahu. Na každém
skutečném golfovém hřišti je hráčům k dispozici cvičná louka. Jinak tomu není ani na trenažéru.
GolfBlaster 3D používá měřící systém s DUÁLNÍ TECHNOLOGIÍ MĚŘENÍ, který mu poskytuje DVOJNÁSOBNĚ VYŠŠÍ počet vstupních údajů, než mají jiné – podobné výrobky. Při snímání míčku pracuje s frekvencí 100 tisíc krát za vteřinu.
Na našem trenažéru si můžete vybrat ze 34 hřišť.

Například:

 • Augusta National Golf Club
 • Chart Hills Golf Club
 • GrayBear – Tále
 • Royal Golf Club Marianské Lázně
 • Kunětická Hora Golf Resort
 • Karlštejn Golf Resort Red 1-18
 • Karlštejn Golf Resort Blue 10-27
 • Karlštejn Golf Resort Black 19-27, 1-9
 • Fontana Golf Course
 • MünchenEichenried AB, BC, AC,
 • HalmstadGolfklubbNordCourse
 • Golf International de Moliets
 • Dunakiliti Golf Club
 • BarsebäkMastersCourse
 • Orange Opal Golf Course in Rocky Valley
 • MuranGhoticCastle Resort – OldCourse
 • WindMill Resort – SouthCourse

Dále je k dispozici:

Cvičná louka, CHIP a PAT, nejdelší odpal, nejbližší k jamce, mini golf, hra na cíl a pro děti pohádkový

Provozní řád

Návštěvník je povinen dodržovat provozní řád, stejně jako zásady bezpečnosti a neohrožovat ostatní návštěvníky.
Do celého prostoru INDOOR GOLFU je povolen vstup pouze v čisté obuvi, s čistými holemi a čistými míčky, hra na simulátoru pouze s čistými míčky bez jakýchkoli dodatečných firemních potisků a značek (kvůli zničení plátna).

Rezervaci hry na simulátoru si zajistíte přes rezervační systém

 • www.teetime.cz
 • na telefonu: 725 923 022 (denně od 9:00 do 21:00)
 • nebo e-mailem: info@golfbitozeves.cz

Pokud máte rezervaci a nemůžete přijít, žádáme Vás o zrušení této rezervace – chceme hru nabídnout dalším hráčům.

Rezervace je možné bezplatně zrušit nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce.

V případě opakované neúčasti na rezervované hodině Vám nebude možnost další rezervace umožněna.

Prodej poslední rezervace končí 60 minut před koncem provozní doby.
Každý hráč je odpovědný za způsobenou škodu!
Návod k obsluze simulátoru je vždy u příslušného simulátoru. Pokud budete hrát na tomto typu simulátoru poprvé, doporučujeme požádat personál v recepci o pomoc. Neznalost simulátoru není důvodem k nárokování prodloužení hracího času.
Pokud zjistíte, že Vám nefunguje simulátor, informujte okamžitě personál na recepci, který zjedná nápravu. Jestliže při tréninku poškodíte vybavení indoor centra, hlaste to prosím na recepci!
Občerstvení je možné objednat na baru (recepci) od 9:00 do 21:30.
V celém prostoru indoor centra je přísně zakázáno kouřit.

Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

Přejeme Vám příjemnou hru a věříme, že se k nám budete rádi vracet.

Vedení Golf club Bitozeves